KRAKOWIANKA 

Paweł Kotlewski

ul. Okulickiego 55b/42

42-200 Częstochowa

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ REKLAMACJI/WYMIANY*

DOKUMENT REKLAMACJI/ZWROTU/WYMIANY

Imię i Nazwisko

..................................................................................................

Adres:.........................................................................................

 

 

  PRODUKT CENA  UWAGI
1

 

 

 

 

 

2

 

 

   
3

 


 

   
4      
5      

 

 

 

W pozycji „UWAGI” należy wybrać jedną z poniższych pozycji:

1. Otrzymany produkt jest niezgodny z zamówieniem;

2. Produkt jest uszkodzony;

3.Zwrot;

4. Inna (podać jaka). Uwagi Klienta:

 

...............................................................................................................

Zwrot:

Numer rachunku na który ma zostać dokonany zwrot:

 

.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA:                                                                                           PODPIS:

.........................................................................................................................................................................................................

* Niepotrzebne skreślić. Jeżeli jeden Produkt dotyczy reklamacji, a drugi zostaje zwrócony, to prosimy wypełnić dwa formularze.

**Odstąpienie od umowy następuje na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).